O Centru za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper (CPPK):

Društvo deluje na področju psihoterapije in svetovanja od leta 2008 in že vrsto let izvaja subvencionirano psihoterapevtsko, psihosocialno pomoč, ki jo Mestna občina Koper financira za občane. Prav tako izvaja preventivne delavnice za otroke in mladostnike na podlagi občinskih razpisov (Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Ankaran) na temo preprečevanja nasilja, učenja socialnih veščin, čustvenega opismenjevanja in preprečevanje posledic epidemije Covid-19. Leta 2021 so skupaj s partnerji izvedli projekt Dolgožive družbe – Kakovostno staranje in psihoterapevtske skupine za starejše. V projektu sodelujeta članici CPPK Neva Felicjan (socialna pedagoginja in svetovalka realitetne teorije izbire) in Manca Švara (mag. umetnosti in specializantka jungovske psihoterapije/analize).

Spletna stran: www.cppk.si

 

O zavodu Epiona, zavodu za vseživljenjsko učenje s pomočjo simbolov in umetnosti:

Zavod je bil ustanovljen aprila 2022 z željo, da bi ljudem približal zdravilni svet simbolov in umetnosti. Poleg psihoterapije in svetovanja zavod nudi tudi z različne izobraževalne dejavnosti, kot so organiziranje in izvajanje predavanj, seminarjev, razstav in delavnic na področju duševnega zdravja, umetnosti in kulture. Pomemben del zavoda je tudi ozaveščanje medgeneracijske travme prostora s preventivnimi delavnicami in izobraževanji na to temo. Kot zunanja sodelavka v projektu bo v okviru zavoda sodelovala mag. Damjana Jurman (univ.dipl. pedagoginja, mag. antropologije vsakdanjega življenja (Alma Mater Europea – ISH), specializantka geštalt psihoterapije (GiTa).

Spletna stran: www.zavodepiona.si

 

O Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije

FHŠ, ki je bila ustanovljena leta 2000 ima bogate izkušnje na področju projektnega dela. Raziskovalci in predavatelji prispevajo k razvoju lokalnega okolja, še posebno na področju lokalne družbe, ki je zaradi svoje obmejne pozicije skozi zgodovino in pogostih menjav ideologij in nacionalnih držav utrpela veliko sprememb in prevratov. Ideja za projekt izhaja iz zgodb iz knjige V tišini spomina sodelavke projekta dr. Katje Hrobat Virloget.

Spletna stran: www.zavodepiona.si