Projekt poteka v okviru razpisa »Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba«, ki ga sofinancirata Stičišče nevladnih organizacij Istre in Krasa – ISKRA in Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za nevladne organizacije.

 

Strategija dolgožive družbe je oblikovana na konceptu aktivnega staranja, ki poudarja  aktivnost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost. To bo zagotovilo blaginjo in kakovostno življenje prebivalstva s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju ter zavedanju pomena kakovostnega staranja. Usmeritve izhajajo tudi iz zavedanja, da so človekove pravice enake za vse ljudi, ne glede na starost.

 

Danes se govori o obdobju starosti tudi v povezavi s pojmom gerotranscendence, torej o nečemu kar presega, napolni, spremeni človeka in ga tudi pripravi na slovo iz tega časa in prostora. Namen projekta je tudi promocija in pomen duševnega zdravja v tem življenjskem obdobju ter predelava morebitnih strahov, blokad in omejitev na poti do tega. Te teme je potrebno naslavljati še posebej po epidemiji virusa Covid – 19, saj so se spremenile naše vsakodnevne navade ter okrnile možnosti druženja, kar lahko za posameznika pomeni soočanje z večjim občutkom osamljenosti. Za doživljanje vrednosti in smisla v starosti, je pomembno, da človek svojo starost sprejme, se sam aktivno trudi za njeno kakovost, ustvarja pristne medosebne odnose in da je povezan z ljudmi in mlade iz srednje generacije.

Za plodno starost je pomembna dejavnost/vključenost in hkrati tudi zmožnost za samoto, mir, tišino.

Ena od pomembnih dimenzij kakovostnega staranja je pomen doživljanja pozitivne samote. To je kontemplativna samota, ki jo človek sam izbere in katere si zaželi, zato da se poglablja v stvari, ki ga zanimajo. Pozitivna samota je nasprotje osamljenosti. Pri osamljenosti večinoma doživljamo, da nam manjka priložnosti za stik, za izmenjevanje mnenj, počutimo se odrezani in kot da nikomur ne pripadamo.

 

Skupnostne umetnosti so pobude, akcije ali raziskave, ki skušajo ponuditi praktične rešitve glede določene problematike in se izvajajo v sožitju z v posameznem območju živečimi ljudmi. Skupnostna umetnost v ospredje postavlja ustvarjalnost, inovativnost in medsebojno sodelovanje. Kot glavne cilje promovira dvig kvalitete življenja neke skupnosti, vzpostavitev intenzivnejšega odnosa posameznikov do okolja, ozaveščanje pomena kulturnih, prostorskih in etičnih vidikov bivanja. Ob tem ko skuša zadovoljiti sodobne potrebe ljudi se naslanja na tradicionalne umetniške dejavnosti. V okviru projekta bomo uporabili fotografijo kot umetniški medij, ki bo udeležencem/udeleženkam projekta omogočal pripovedovanje zgodb.

 

Zgodbe, ki jih bomo zbrali in opremili s fotografijami bom preko publikacije, spletnih mest in v okviru zaključnega dogodka predstavili širši javnosti.


Dokument, kjer se lahko v celoti seznanite s strategijo Dolgožive družbe najdete TUKAJ!